กรมอุตุฯ เตือน เหนืออุณหภูมิลดอีก 1-2 องศา แนะประชาชนรักษาสุขภาพ