"ไทย-ลาว"กำหนด 3 จังหวัด 3 แขวง แนวชายแดนปราบยาเสพติด

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ที่ประชุมทวิภาคไทย-ลาว เห็นพ้องร่วมกันในหลายแผนปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ส่วนกลางไปถึงระดับจังหวัดหรือแขวงของแต่ละประเทศ เน้นการสืบสวนขยายผล ส่งเสริมให้ทหารร่วมแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน พร้อมกำหนด 3 พื้นที่นำร่อง

TOP ประเด็นร้อน