จัดระเบียบลานจอดวัดหลวงพ่อโสธรฯ จับคนรับรถ บังคับซื้อดอกไม้