เตรียมทำ “ฝนเทียม” พรุ่งนี้ แก้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน