สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ค้านคุมค่ายา ชี้ 99% เข้าถึงสิทธิรักษาพยาบาลอยู่แล้ว