กัมพูชา เล็งยกเลิก “หนังสือเดินทางทูต” ที่ออกให้ชาวต่างชาติ คาดปม “ยิ่งลักษณ์”