ส่งออก จีน ร่วงหนักสุดในรอบ 2 ปี นักวิเคราะห์ ชี้เสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลก