วันนี้ยังไม่ใช่เวลาปลดนายกสมาคมฟุตบอล ความเห็นจาก ประธานชมรมเชียร์ไทยฯ