ภูมิใจไทย เปิดตัวผู้สมัครส.ส.500คน ส่ง“ปู่ชัย”ลงบัญชีรายชื่อลำดับ2