“พลังประชารัฐ” ยันระดมทุนไม่มีหน่วยงานรัฐบริจาคเงิน