จุฬาราชมนตรีส่งตัวแทนให้กำลังใจพระสงฆ์ ห่วง “พุทธ-มุสลิม” แตกแยก