กรมควบคุมมลพิษ เผย กทม.อากาศลอยตัวดีขึ้น แต่ฝุ่น PM 2.5 ยังเพิ่ม คลองเตยหนักสุด