“ชัชชาติ” ลงพื้นที่มหาสารคาม ลั่นประชาธิปไตยแพ้ไม่ได้!