ไม่จุดธูป..สักการะท้าวมหาพรหมแบบปลอด PM2.5

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ศาลท้าวมหาพรหม ให้นักท่องเที่ยวสักการะแบบไม่จุดธูป – เทียน ช่วยลดปัญหาหมอกควัน เชื่อค่าฝุ่นละออง 5-8%

TOP ประเด็นร้อน