“ทรัมป์” เรียกผิด “ภูฏาน – เนปาล” เป็น Nipple และ Button