เขตช้างชนช้าง : เขต 14 กทม. การแข่งขัน ของ 3 อดีตคนคุ้นเคย