เขตช้างชนช้าง  : เขต 14 กทม.   การแข่งขัน ของ 3 อดีตคนคุ้นเคย