ชาวมอแกนยอมให้จัดระเบียบบ้านใหม่ หลังเกิดเพลิงไหม้