เปิดพระวิสัยทัศน์ “ทูลกระหม่อมอุบลรัตนฯ” แก้ปัญหาฝุ่น