ตร.ตรวจพบยาบ้า 2 แสนเม็ด ซุกในไร่อ้อยชาวบ้าน จ.ราชบุรี