รู้ไว้ก่อนไปเลือกตั้ง62! เย็นวันที่ 23 ถึงเย็น 24 มี.ค. ห้ามจำหน่ายสุรา