รู้ไว้ ก่อนไปเลือกตั้ง 62! ฉีกบัตรเลือกตั้ง เสี่ยงติดคุกนาน 5 ปี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งในการกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง โดยเฉพาะการฉีกบัตรลงคะแนน ที่บางคนจงใจกระทำผิดเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการจัดเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม

ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

มาตรา 144 ระบุไว้ว่า ผู้ใดจงใจกระทําด้วยประการใดๆให้บัตรเลือกตั้งชํารุด หรือเสียหาย หรือ ให้เป็นบัตรเสีย หรือ กระทําด้วยประการใดๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนด 10 ปี

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจําคุก ตั้งแต่1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000บาทถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนด 20 ปี

รู้ไว้ ก่อนไปเลือกตั้ง 62! เลือกตั้งสองระบบ ใช้บัตรใบเดียว

รู้ไว้ก่อนไปเลือกตั้ง62! ใครบ้างที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง

รู้ไว้ก่อนไปเลือกตั้ง 62! เลือกตั้งครั้งนี้ เปลี่ยนเวลา “ปิดหีบ”

รู้ไว้ก่อนไปเลือกตั้ง62! เช็ค “วัน-เวลา” เลือกตั้งล่วงหน้า

รู้ไว้ก่อนไปเลือกตั้ง62 ! จันทร์นี้เริ่มลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

รู้ไว้ก่อนไปเลือกตั้ง62 ! เช็คอายุ ใครมีสิทธิเลือกตั้ง

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ