เขตช้างชนช้าง :  เขต 18 กทม.  “ลาดกระบัง” ลุกเป็นไฟ ศึกสายเลือด "อา-หลาน"