มาแล้ว !! “ปรีชาพล” ยัน ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ น้อมรับพระราชโองการ