คิดได้ไง หนุ่มอินเดียถูกงูกัด เลยกัดเมียหวังให้ตายพร้อมกัน