กกต. “ไนจีเรีย” สั่งเลื่อนเลือกตั้ง ก่อนเปิดหีบ แค่ 5 ชั่วโมง