กกท. เชื่อนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มีที่พัก แม้เลื่อนวัน