“พ.ร.บ.ไซเบอร์” อาวุธใหม่รัฐ ล้วงข้อมูล “ผู้ใช้คอมพ์”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การอนุมัติ ร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ เพื่อป้องการการคุมคามทางโลกไซเบอร์ ของ สนช. กลายเป็นเรื่องที่วิตกกังวลของประชาชนจนเกินการวิจารณ์อย่างหนัก เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ได้ทุกรูปแบบ หากสิ่งเหล่านั้นกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน