เปิดอาการโรค “ลืมใบหน้าคน” บางรายถึงขั้นลืมหน้าตัวเอง