ผลพวงกฎหมายหลังศาลรัฐธรรมนูญ ยุบพรรค “ไทยรักษาชาติ”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ภายหลังองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ วินิจฉัยให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี นอกจากนี้ยังมีผลพวงทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการยุบพรรคครั้งนี้อีกหลายประการ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน