“นักวิชาการ” เชื่อ ระเบิด “พัทลุง-สตูล” ประเด็นการเมือง