"ลุงตู่" ชวนคนโคราช เลือกหัวหน้ารัฐบาลที่ซื่อสัตย์