สิ้น “ทูตแสบ – วีรชัย พลาศรัย” หัวหน้าคณะสู้คดีปราสาทพระวิหาร