รู้จัก “ทูตวีรชัย” ฮีโร่ ผู้ต่อสู้คดีปราสาทพระวิหาร กับกัมพูชา