ฝึกภาษาอังกฤษด้วยคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน พร้อมยกตัวอย่างประโยคสนทนาให้ฝึก ฟัง พูด อ่าน แบบจัดเต็ม


โดย XChange English

เผยแพร่
รวมคำศัพท์และประโยคฝึกพูดภาษาอังกฤษจากคลิปสอนภาษา

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม