ทหารยังไม่ให้ส่งของบริจาค ช่วยชาวกะเหรี่ยง เผยรอคำสั่ง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
แม้จะมีคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เปิดจุดผ่อนปรนการค้า ชายแดน 5 จุด รวมถึง บริเวณบ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน แต่ในทางปฎิบัติยังไม่สามารถทำของบริจาคไปให้ชาวกะเหรี่ยงได้ ทำให้ภาคประชาชนที่นำของบริจาคมาต้องนำมาเก็บไว้ที่ลานเอนกประสงค์ ใกล้กับด่านตรวจจุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแลบ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม