ไทยเตรียมเจรจาขอเข้า "โครงการโคแวกซ์ " จัดหาวัคซีนสำหรับปี 2565


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ไทยเตรียมเจรจาขอเข้า "โครงการโคแวกซ์ " จัดหาวัคซีนสำหรับปี 2565 ด้าน หมอนคร ขอโทษประชาชนที่จัดหาวัคซีนล่าช่า

นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ ระหว่างการแถลงข่าวระบบและการได้มาซึ่งวัคซีนโควิด 19 ระบุว่า ต่อไปข้างหน้าในการจัดหาวัคซีน-19 เพิ่มเติมในปี 2565 ประเทศไทยยังอยู่ในการเข้าร่วมกับ โครงการโคแวกซ์ เพียงแต่ยังไม่ได้เข้าร่วมลงนามเพื่อจัดหาวัคซีนร่วมกัน

รู้จักโครงการโคแวกซ์ (COVAX) เสาหลักของการกระจายวัคซีน

ไล่เรียงเหตุผลไทยไม่เข้าโครงการ "โคแวกซ์"

ซึ่งขณะนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เตรียมการและเริ่มเจรจาร่วมถึงประสานงานไปที่องค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีน (The Vaccine Alliance หรือ กาวี Gavi)

เพื่อที่จะ ขอเจรจาจัดหาวัคซีนยร่วมกับโคแวกซ์ เพื่อจัดหาวัคซีนโควิด-19 ในส่วนของปี 2565  เพิ่มเติมจากการเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนโดยลำพัง ซึ่งหากมีข้อสรุปจะนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนั้น สถาบันวัคซีน ได้วางแนวทางการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ในปี 2565 ไว้ดังนี้ 

1.เร่งรัดจัดหาวัคซีนโดยพิจารณาดำเนินการกับผู้ผลิตวัคซีนรุ่นที่สอง ที่จะคลอบคลุมการรับมือกับไวรัสกลายพันธุ์โดยมีเป้าหมายส่งมอบให้ได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2565 

2.เร่งรัดแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตวัคซีนด้วยแพลตฟรอ์มอื่นๆ นอกเหนือจาก viral vector เช่น inactivated Platform หรือ mRNA Platform เป็นต้น

3.สนับสนุนการวิจัยวัคซีนต้นแบบรองรับการกลายพันธุ์ รวมทั้งกำหนดแนวทางการขึ้นทะเบียนสำหรับวัคซีนที่วิจัยพัฒนาในประเทศ รวมถึงหาความร่วมมือในการทดลองวัคซีนระยะที่ 3 เช่น ในประเทศอินเดีย

4.ประเด็นอื่นๆ ที่มีความสำคัญ เช่น สนับสนุนการศึกษาภูมิคุ้มกันระยะยาวสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เพื่อประกอบการพิจารณารับวัคซีนเข็มที่ 3 ติดตามเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ในปี 2565 อย่างใกล้ชิด ติดตามความก้าวหน้าการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพิ่มเติม ให้คลอบคลุมทุกกลุ่มอายุ เช่น เด็กและหญิงตั้งครรภ์ 

ในตอนหนึ่ง นพ.นคร กล่าว ขอโทษประชาชน เกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนที่ไม่เพียงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยระบุว่า ที่การจัดหาวัคซีนไม่สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แม้ว่ากรมควบคุมโรคและสถาบันวัคซีนแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดหาวัคซีน แต่ก็ต้องนำเข้าสู่การประชุมในคณะทำงาน คณะกรรมการในแต่ละชุดพิจารณาเนื่องจากมีความผูกพันธ์กันทั้งภาระงบประมาณ และเรื่องสัญญา ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารตัดสินใจได้โดยลำพัง 

ขณะเดียวกันการดำเนินการก่อนการลงนามจะส่งปรึกษาหารือหน่วยงานด้านกฎหมายของประเทศเพื่อพิจารณาการ ซึ่งดำเนินการของภาครัฐต้องมีระบะบ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ที่จำเป็นต้องใช้เวลาดำเนินการ เป็นที่มาที่รับรู้ว่าการดำเนินการจัดหาวัคซีนอาจจะไม่ทันตามจำนวนที่ควรจะเป็น จากข้อจำกัดที่มีทั้งหมด 

ก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชน ที่ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติแม้จะพยายามเต็มที่แล้วก็ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด และสถานการณ์กลายพันธุ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้า ทำให้เกิดการระบาดรวดเร็วและรุนแรงกว่าปีที่แล้ว ทำให้การจัดหาวัคซีนไม่ทันก็ กราบขออภัย

"ส่อง สปป.ลาว" รับ 3 ยี่ห้อวัคซีนโควิด-19 จากโคแวกซ์

เรื่องที่คุณอาจพลาด
วิดีโอยอดนิยม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ