ส่อง 28 ความผิดมูลฐาน เข้าข่ายผิดกฎหมายฟอกเงิน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ฟอกเงิน คือ หนึ่งในวงจรอุบาทว์ ของการทุจริต คอร์รัปชัน ในการทำงานสกปรกให้กลายเป็นเงินสะอาด โดย 28 ความผิดมูลฐานต่อไปนี้ ก็จะเข้าข่ายผิดกฎหมายฟอกเงิน

ก่อนอื่นมารู้จัก "ความผิดมูลฐาน" ก่อน ความหมายของ "ความผิดมูลฐาน" คือ 

“ชวน หลีกภัย” ชี้ปัญหา “คอร์รัปชัน” ต้องแก้ตั้งแต่ระดับฝ่ายนิติบัญญัติ

“คอร์รัปชัน” มะเร็งร้ายของการลงทุนไทย ทำประเทศขาดนวัตกรรมและการเติบโต

ความผิดอาญาที่เป็นมูลเหตุ เป็นที่มา หรือเป็นการก่อให้เกิดหรือให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจากการกระทำ หรือเป็นความผิดหลักที่นำเอากฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปใช้บังคับกับเงินหรือทรัพย์สิน
รวมถึง การกระทำผิดอาญานอกประเทศซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำลงในประเทศจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย


 

โดยความผิดมูลฐานที่เข้าข่ายกฎหมาย "ฟอกเงิน" คือ 

1.ค้ายาเสพติด

2.ค้ามนุษย์ ค้าหญิงและเด็ก

3.ฉ้อโกงประชาชน

4.ยักยอกฉ้อโกงโดยผู้จัดการ

5.ความผิดต่อหน้าที่ราชการ

6.กรรโชก รีดเอาทรัพย์

7.หลบหนีศุลกากร

8.การก่อการร้าย

9.การพนัน

10.การเลือกตั้ง

11.ปลอมแปลงเงินตราฯ ลักษณะเป็นการค้า

12.รับของโจรลักษณะเป็นการค้า

13.องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

14.อั้งยี่/องค์กรอาชญากรรม

15.ประทุษร้ายร่างกายสาหัส เพื่อประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน

16.ทรัพยากรธรรมชาติลักษณะเป็นการค้า

17.ปลอมเอกสารสิทธิ์ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ พาสปอร์ตเป็นปกติ ธุระเพื่อการค้า

18.ความผิดเกี่ยวกับการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา

19.หน่วงเหนี่ยวกักขังเพื่อเรียกรับผลประโยชน์

20.ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง ชิงปล้นฯ มีลักษณะเป็นการค้า

21.โจรสลัด

22.ซื้อขายหลักทรัพย์

23.ความผิดเกี่ยวกับอาวุธ

24.สนับสนุนทางการเงินแก่ก่อการร้าย

25.สนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพการทำลายล้างสูง

26.ความผิดเกี่ยวกับหลบเลี่ยงภาษี

27.จูงใจให้สมัครถอนการสมัคร สส./สว.

28.บังคับใช้แรงงานหรือบริการ เป็นเหตุให้เป็นอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย

 

ทำไมต้อง "ฟอกเงิน" 

 • เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน (Conceal Income)
 • เพื่อซุกซ่อนทรัพย์สิน (Hide Assets)
 • เพื่อปกปิดความเป็นเจ้าของที่แท้จริง (Conceal Ownership)
 • เพื่อปกปิดแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมายของเงิน (Conceal Illegal Source)
 • เพื่อทำให้ดูเสมือนว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมาย  (Make It Appear Legal)
เปิดโปงขั้นตอนการฟอกเงิน

 • การนำทรัพย์เข้าสู่ระบบ เช่น ฝากธนาคาร (Placement)
 • การแปรสภาพทรัพย์สินโดยการสร้างธุรกรรมหลายๆ ชั้น เช่น เอาเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ทองคำแท่ง หรือซื้อในนามบุคคลอื่นเพื่อให้ติดตามที่มาของทรัพย์มากขึ้น (Layering)
 • การปนทรัพย์หรือผสมผสานเอาทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายไปผสมกับทรัพย์สินที่ชอบด้วยกฎหมาย (Integration)
วิธีการฟอกเงินที่นิยมในปัจจุบันมี 2 แบบ คือ มีทั้งผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงิน และผ่านธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

ผ่านสถาบันการเงิน เช่น

 • เปลี่ยนเงินสดจำกเงินปลีกเป็นธนบัตรใหญ่ เรียกว่ำ "เงินสกปรก"
 • การสมคบกับธนาคาร หรือ พนักงานของธนาคาร
 • การลักลอบขนเงินไปฝากในประเทศที่ไม่ตรวจสอบเข้มงวด
 • การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปกปิดร่องรอย 
ไม่ผ่านสถาบันการเงิน

 • ใช้บริษัทธุรกิจบังหน้า เพื่อตอบสนองขั้นตอนการฟอกเงิน
 • ฟอกเงินในสถานพนัน ซึ่งหลายประเทศถูกกฎหมาย
 • ซื้อทองคำแท่ง แล้วค่อยๆนำออกไปขาย
 • ลงทุนทางตรงในต่างประเทศ หรือกู้เงินจากธนาคารในต่างประเทศแล้วชำระคืน
 • แลกเปลี่ยนอีกสกุลผ่านร้านค้า บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตรา
 • การซื้อกรมธรรม์แบบจ่ายเบี้ยประกันครั้งเดียว
 • ลงทุนในหุ้นหรือพันธบัตรผ่านบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 • การใช้บริการธนาคารนอกระบบ เช่น ประเทศไทยใช้วิธี "โพยก๊วน" โดยไม่ทิ้งร่องรอยทำให้ตรวจสอบได้ยาก
โดยสรุปการฟอกเงิน เป็นอีกช่องทางของการทุจริตที่กัดกินสังคมไทย 

เปิดคำศัพท์ "ส่อทุจริตคอร์รัปชัน" รู้ไว้ป้องกันโกง

นำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง หรือ เรียกได้ว่า กระบวนการทำ "เงินสกปรก" ให้เปลี่ยนสภาพเป็น "เงินสะอาด" หรือ การเปลี่ยนสภาพเงิน หรือ ทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายให้ดูเสมือนว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็น บ่อนทำลายโครงสร้างสังคม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐปิดกั้นการแข่งขันทางธุรกิจการค้า เพิ่มภาระภาษี และเป็นแหล่งเงินทุนของการก่อการร้ายและกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ 
Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ