ประกาศใช้ผังเมืองรวม "นนทบุรี" พัฒนาเมือง-สอดคล้องเศรษฐกิจขยายตัว


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประกาศใช้บังคับผังเมืองรวม “นนทบุรี” ปี 2566 พัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิต สอดคล้องการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมนนทบุรี พ.ศ. 2566 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

โดยการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามประกาศนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน และมีการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ

TAKUNI วางเป้าหมายอีก 3 ปี ลุยขายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

ปี 2023 ตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทย เติบโตต่อเนื่องมากกว่าก่อนโควิด

สอดคล้องกับการขยายตัวของภาคการผลิต การค้า การบริการและการลงทุน ตลอดจนดำรงรักษาพื้นที่เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยมีแนวทางในการพัฒนาและดำรงรักษาจังหวัดนนทบุรี ภายในบริเวณเขตแนว ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ่านรายละเอียด : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมนนทบุรี พ.ศ. 2566

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ