ปปง. อายัดทรัพย์ “ตู้ห่าว” 15 รายการ คนละส่วนที่ ป.ป.ส.ยึดไว้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ปปง. อายัดทรัพย์ “ตู้ห่าว” 15 รายการ พร้อมขอศาลออกคำสั่งยึดทรัพย์สิน เครือขายพนันออนไลน์

วันที่ 3 พ.ค.2566 นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2566 โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สรุปดังนี้

คอนเทนต์แนะนำ
ตรวจหวยงวดนี้ - ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ลอตเตอรี่ 2/5/66
เลือกตั้ง 2566 : แจ้งเตือนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า อย่าลืมไปเลือกตั้ง 7 พ.ค.นี้
เลือกตั้ง 2566 : การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ หัวใจของการเลือกตั้ง

 

 

1. ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 8 รายคดี ทรัพย์สิน 143 รายการ พร้อมดอกผลมูลค่าประมาณ 155 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่คดีความผิดมูลฐานยาเสพติดและฉ้อโกงประชาชน และมีรายคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนและประชาชนรวมอยู่ด้วย เช่น

  • รายคดี นายชัยณัฐร์ หรือตู้ห่าว กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด การเป็นอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และความผิดฐานฟอกเงิน โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 15 รายการ (เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 34 ล้านบาท ทั้งนี้ การดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการสืบสวนขยายผลในการตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งเป็นคนละส่วนกับทรัพย์สินที่สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการยึดและอายัดไว้แล้ว
  • รายคดี นายสุ่ย ไท เหว่ย หรือนายเดวิด กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานลักลอบหนีศุลกากร โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 3 รายการ (รถยนต์) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 84 ล้านบาท

ปปง. อายัดทรัพย์เครือข่ายฉ้อโกง พบเชื่อมโยง “ตู้ห่าว”ทุนจีนสีเทา

ผงะ! ล้านเว็บเพจ"พนันออนไลน์"สิงเว็บราชการ

2. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 38 รายคดี ทรัพย์สิน 1,113 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 903 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน จัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และมีรายคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนและประชาชนรวมอยู่ด้วย เช่น

  • รายคดี นายภูมิพัฒน์ กับพวก (อั้ม PSV) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (พนันออนไลน์ เว็บไซต์ www.ufa24h.net) และความผิดฐานฟอกเงิน โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน จำนวน 56 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 362 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน
  • รายคดี นายปริญญ์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (พนันออนไลน์ เว็บไซต์ https://www.superslotjet.com/ เว็บไซต์ https://jokerwallet.game/ และเว็บไซต์ https://superwallet.game/) และความผิดฐานฟอกเงิน

โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน จำนวน 228 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 111 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน

  • รายคดี น.ส.พัชรินทร์ กับพวก (กรณีการสร้างโรงแรมบุกรุกพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา - เกาะหลีเป๊ะ) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน จำนวน 24 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 130 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน

3. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย (คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย) จำนวน 1 รายคดี ทรัพย์สิน 1 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 5 ล้านบาท โดยเป็นคดีความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชน และฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ

4. มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินฯ ของผู้กระทำความผิดมูลฐานและผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเชิงลึก จำนวน 40 รายคดี โดยส่วนใหญ่เป็นคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน และฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ

เลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานอีกหลายคดี โดยมุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและตัดเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด ในขณะเดียวกัน ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน สำนักงาน ปปง. ก็จะพิจารณาดำเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายด้วย

 ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

คอนเทนต์แนะนำ
ปฏิทินวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2566 วันหยุดราชการ-ธนาคาร วันไหนบ้าง
เลือกตั้ง 2566 : วิธีดูบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ - สีบัตร ป้องกันความผิดพลาด! ก่อนเข้าคูหา
เตือน! อากาศยังร้อนสูงสุด 43 องศา แนะวิธีลดเสี่ยงฮีทสโตรก

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด โปรแกรมฟุตบอล คุณสนใจหรือไม่?

สโลวีเนีย

VS

เซอร์เบีย

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ