ด่วน!! BTS รับสมัครเจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้า สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี)


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ด่วน!! BTS เปิดรับสมัครพนักงาน รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้า รับสมัครทางเว็บไซต์ตลอด 24 ชม.

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ประกาศเปิดรับสมัครด่วน พนักงานประจำสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้า, Service Staff, เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง, วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, ช่างเทคนิค โยธา-ก่อสร้าง, ช่างเทคนิค ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, และช่างเทคนิค เครื่องกล-ช่างยนต์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สกมช. รับสมัครพนักงานหลายอัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 18,500 บาท ถึง 20 มี.ค. 67

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครหญิงไทย ทำงานนวดในมาเลเซีย 50 อัตรา

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับสมัครนักเรียนภาคปกติ และภาคสมทบ ประจำปี 2567

ภาพ BTS สายสีชมพู ช่างภาพพีพีทีวี
BTS สายสีชมพู

1. เจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้า สายสีชมพู

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีสุขภาพแข็งแรง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเช่น ตาบอดสี, ตาบอดกลางคืน, โรคลมชัก, โรคระบบเลือด, โรคความดัน,โรคหัวใจ, โรคระบบประสาท ฯลฯ
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ มีวินัยสูง จิตใจมั่นคง และอดทนต่อภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะ (เช้า บ่าย ดึก) ได้ และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ตามจุดเข้าทำงาน (TrainCrew Point) ที่ทางบริษัทฯ กำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการ ให้ข้อมูลผู้โดยสาร ในขบวนรถไฟฟ้า สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี)

2. Service Staff (สัญญาจ้าง ระยะเวลา 6 เดือน)

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีต่างๆได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความอดทน
 • มีใจรักงานบริการ

3. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (สายสีชมพู-สายสีเหลือง)

คุณสมบัติ

 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ หรือ Logistics หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน Logistics หรือ สาขาเกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • มีทักษะการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
 • สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีเหลือง หรือสายสีชมพู

4. วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (สายสีชมพู-สายสีเหลือง)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญาตรี (วศ.บ., อส.บ.) สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศกรรมระบบราง หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในการตรวจเช็คซ่อม/แก้ปัญหาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล หรือ บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เช่น ตรวจเช็คบำรุงรักษาอุปกรณ์สวิทซ์ตัดตอนไฟฟ้า 24 KV , หม้อแปลงไฟฟ้า, ตู้จ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB), ตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบดับเพลิง, ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ เช่น Chiller, Precision Air, Air Condition (VRF/VRV, split type) เป็นต้น
 • หรือ ถ้ามีความรู้/ประสบการณ์ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า 24 KV, 750Vdc ในโครงการรถไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • ต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงาน กระตือรือร้น มีความตั้งใจรับผิดชอบงานสูงและสามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น Microsoft office เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง เชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) และเชิงป้องกัน (Preventive maintenance)อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล อาทิเช่น อุปกรณ์สวิทซ์ตัดตอนไฟฟ้า 24 KV , หม้อแปลงไฟฟ้า, ตู้จ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB), เครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน, แบบ VRV/VRF, Precision Air, Chiller), ระบบดับเพลิง, ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และ Battery เป็นต้น
 • ให้คำแนะนำ มอบหมายงาน ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบคุณภาพความถูกต้อง ของงานซ่อมบำรุงที่ทีมงานและช่างเทคนิคซ่อมบำรุงปฏิบัติ ให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติและมาตรฐานผู้ผลิต
 • ทบทวน ปรับปรุง รายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติงานซ่อมบำรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับงาน
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

5. ช่างเทคนิค โยธา-ก่อสร้าง (สายสีชมพู-สายสีเขียว-สายสีเหลือง)

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง, ช่างสำรวจ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุงและงานระบบ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีทักษะการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัว

6. ช่างเทคนิค ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (สายสีชมพู-สายสีเขียว-สายสีเหลือง)

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุงและงานระบบ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีทักษะการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัว

7. ช่างเทคนิค เครื่องกล-ช่างยนต์ (สายสีชมพู-สายสีเขียว-สายสีเหลือง)

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุงและงานระบบ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีทักษะการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัว

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://recruitment.bts.co.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ก่อน จึงจะสามารถสมัครได้

บ.ดอยแม่สลอง ออกประกาศหลัง "มอส ละครคุณธรรม" ถูกสืบนครบาลจับกุม

หลายฝ่ายจับพิรุธ หลังรัสเซียไม่คืนร่าง “นาวาลนี"

สามี รับสารภาพใช้หินทุบหัว “น้องนุ่น” นำศพไปทิ้งที่ปราจีนบุรี

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด คุณสนใจหรือไม่?

ถ่ายทอดสด FIM Asia Road Racing Championship 2024

ถ่ายทอดสด FIM Asia Road Racing Championship 2024

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ