ผลสำรวจ “นิด้าโพล” เกินครึ่งเห็นด้วย นำ “กัญชา” กลับเข้าบัญชียาเสพติด


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นิด้าโพลเผยผลสำรวจความเห้นประชาชนเรื่องกัญชา พบว่ากล่มตัวอย่างประมาณ 60% เห็นด้วยกับการนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติด

จากกรณีที่รัฐบาลเสนอนำ “กัญชา” กลับเข้าบัญชียาเสพติด ได้ทำให้เกิดข้อถกเถียงว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จึงทำการสำรวจความเห็นของประชาชนเรื่อง “กัญชาเป็นยาเสพติด?”

โดยสำรวจระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง

คอนเทนต์แนะนำ
“อนุทิน” ย้ำยังไม่ยอมแพ้คืนกัญชาเป็นยาเสพติด ยันไร้รอยร้าวรัฐบาล-ไม่มีเคลียร์ใจ
รองเลขาฯ เพื่อไทยแจงชัด นำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติด ไม่เอื้อพวกพ้อง!

ผลสำรวจนิด้าโพล เกินครึ่งเห็นด้วย นำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติด นิด้าโพล
นิด้าโพลสำรวจความเห็นของประชาชนเรื่อง “กัญชาเป็นยาเสพติด?”

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97%

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนว่า กัญชาเป็นยาเสพติดหรือไม่ 53.74% ระบุว่า กัญชาเป็นยาเสพติดแต่ก็มีประโยชน์ รองลงมา 33.59% ระบุว่า เป็นยาเสพติดและไม่มีประโยชน์ใด ๆ, 11.60% ระบุว่า ไม่เป็นยาเสพติด และ 1.07% ระบุว่า ไม่แน่ใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดนโยบายกัญชาของรัฐบาล พบว่า ตัวอย่าง 74.58% ระบุว่า เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาโรค รองลงมา 19.39% ระบุว่า รัฐบาลไม่ควรออกนโยบายใด ๆ เพื่อสนับสนุนกัญชา/ผลิตภัณฑ์กัญชา, 10.53% ระบุว่า เพื่อสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์กัญชาที่ถูกกฎหมาย, 7.40% เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนทั่วไป, 3.21% ระบุว่า เพื่อสนับสนุนความบันเทิงในสังคม เช่น การเสพกัญชาได้ถูกต้องตามกฎหมาย การมีบุหรี่กัญชา เป็นต้น และ 0.99% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดอีกครั้ง พบว่า 60.38% เห็นด้วยมาก รองลงมา 15.27% ค่อนข้างเห็นด้วย, 14.50% ไม่เห็นด้วยเลย, 8.93% ไม่ค่อยเห็นด้วย และ 0.92% ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ปลูกกัญชาหรือนักธุรกิจกัญชา หากรัฐบาลนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดอีกครั้ง 46.95% ระบุว่า รัฐบาลไม่ควรจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ใดเลย รองลงมา 35.03% ระบุว่า รัฐบาลควรจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ปลูกกัญชาและนักธุรกิจกัญชา, 10.08% รัฐบาลควรจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ปลูกกัญชาเท่านั้น, 2.06% ระบุว่า รัฐบาลควรจ่ายค่าชดเชยให้กับนักธุรกิจกัญชาเท่านั้น และ 5.88% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ      

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชาของประชาชน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 68.93% ไม่เคยมีประสบการณ์ใด ๆ เกี่ยวกับกัญชา ขณะที่ 31.07% ระบุว่า เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชา

เมื่อพิจารณาตัวอย่างที่ระบุว่า เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชา (จำนวน 407 หน่วยตัวอย่าง) พบว่า 52.58% เคยมีประสบการณ์การใช้กัญชาเพื่อประกอบอาหารหรือเครื่องดื่ม รองลงมา 34.64% เคยเสพหรือสูบกัญชา, 22.36% ระบุว่า เคยใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค, 15.97% ระบุว่า เคยปลูกกัญชา และ0.98% เคยแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชาในเชิงพาณิชย์ และค้ากัญชา ในสัดส่วนที่เท่ากัน

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ