เช็กความคืบหน้า “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” ต้อนรับ “Pride Month”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กความคืบหน้า “สมรสเท่าเทียม” ร่วมนับถอยหลังวันที่จะได้ใช้เป็นกฎหมายจริง เนื่องในเดือนแห่งความภาคภูมิใจของผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Pride Month)

ใกล้เข้าสู่เดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาวสีรุ้ง (Pride Month) ในเดือนมิถุนายนนี้ วันนี้ทีมข่าวพีพีทีวีเลยอยากพากันมาเช็กความคืบหน้าของ “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” เพราะถือเป็นกฎหมายที่หลายคนรอคอย และมีกระแสข่าวเปิดเผยให้เห็นถึงความคืบหน้าในปีนี้เป็นอย่างมาก

จนแม้แต่กระทั่งการจัดกิจกรรม “Bangkok Pride Month Festival 2024” ยังมีธีมของงานเกี่ยวพันกับ “การเฉลิมฉลองความรัก” เพื่อร่วมนับถอยหลังสมรสเท่าเทียมให้ออกเป็นกฎหมายใช้ได้จริงก่อนสิ้นปี 2567 ไปด้วยกัน

คอนเทนต์แนะนำ
“Bangkok Pride Festival 2024” เช็กวันเดินขบวน - ตารางงาน - สถานที่จัด
รู้จัก 6 ทูตนฤมิต Key Visual ของ “Bangkok Pride 2024”

เช็กความคืบหน้า “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” ต้อนรับ “Pride Month” ช่างภาพพีพีทีวี
ธงไพรด์

ดังนั้นแล้วกฎหมายสมรสเท่าเทียมนี้ถึงไหนแล้ว และมีสาระสำคัญอะไรบ้าง มาดูกัน!

ไทม์ไลน์ “กฎหมายสมรสเท่าเทียม”

 • ปี 2555 เริ่มต้นการรณรงค์สมรสเท่าเทียม
 • ปี 2556 ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ฉบับแรกเสร็จสิ้น
 • ปี 2562 เกิดการผลักดันให้แก้ไข ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อรองรับการสมรสของผู้มีความหลากหลายทางเพศ
 • 18 มิถุนายน 2563 ก้าวไกลยื่นเสนอ ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ต่อสภาฯ
 • 8 กรกฏาคม 2563 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต และ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่แก้ไขให้สอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต
 • 25 พฤศจิกายน 2563 ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฉบับก้าวไกล ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • 17 พฤศจิกายน 2564 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) มาตรา 1448 ที่รับรองการสมรสเฉพาะชาย-หญิง ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
 • 28 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มภาคีสีรุ้งเพื่อการสมรสเท่าเทียม เปิดให้เข้าเสนอชื่อนำเสนอ ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ฉบับประชาชน
 • 9 กุมภาพันธ์ 2565 ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ฉบับก้าวไกล เข้าสภาวาระที่ 1
 • 29 มีนาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติไม่รับ ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฉบับก้าวไกล เนื่องจากใกล้เคียงกับ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต และ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ ครม.เห็นชอบไปแล้ว และครอบคลุมหลายมิติ
 • 15 มิถุนายน 2565 ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต และ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิยช์ ที่เสนอโดย ครม. รวมถึง ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ฉบับพรรคประชาธิปัตย์ ถูกบรรจุเข้าเข้าสภาฯ
 • 1 กันยายน 2566 ร่าง .ร.บ.สมรสเท่าเทียม และ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ดังกล่าวถูกปัดตกจากสภา เพราะไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาจาก ครม.ชุดใหม่ ภายใน 60 วันหลังเปิดสภาชุดใหม่
 • 21 ธันวาคม 2566 สภารับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม จำนวน 4 ฉบับ (ฉบับรัฐบาล ฉบับประชาชน ฉบับพรรคก้าวไกล และฉบับพรรคประชาธิปัตย์) ในวาระที่ 1 และตั้งกรรมาธิการพิจารณาวาระสองโดยใช้ร่าง ครม.เป็นหลัก
 • 3 มกราคม 2567 ครม. รับทราบข้อเสนอแนะ กรณีสมรสก่อนวัยอันควร ปรับแก้เกณฑ์อายุเป็น 18 ปี
 • 14 มีนาคม 2567 กรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมเสร็จสิ้น
 • 27 มีนาคม 2567 สส.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม วาระที่ 3
 • 2 เมษายน 2567 สว.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม วาระ 1 (ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนนี้)

คอนเทนต์แนะนำ
รู้จักธงสัญลักษณ์ "Pride Month" ของชาว LGBTQIAN+ ทำไมต้องเป็นสีรุ้ง
Pride Month : ชวนรู้จักความหมาย "LGBTQIAN+" เข้าใจความหลากหลายทางเพศ

ขั้นตอนต่อไป ก่อนได้ใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียม

กระบวนการต่อไปคือ การพิจารณาในชั้นกรรมธิการวิสามัญ จำนวน 27 คน ซึ่งจะเป็นการพิจารณาเชิงรายละเอียด หลังจากกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จ ก็จะเข้าสู่การพิจารณาในวุฒิสภา วาระสอง ลงมติรายมาตรา และ การพิจารณาเห็นชอบในวาระสามต่อไป

ทั้งนี้หากผ่าน “ชั้นวุฒิสภา” ครบทั้งสามวาระแล้ว นั่นหมายความว่าจะสามารถนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

รู้จัก “กฎหมายสมรสเท่าเทียม”

สำหรับ กฎหมายสมรสเท่าเทียมที่เราหมายถึงในปัจจุบัน เป็นชื่อเรียกของ “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ…”

ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายตามรัฐธรรมนูญปี 60 ในมาตรา 4 ซึ่งกล่าวถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ว่า คนไทยทุกคน ทุกกลุ่มความหลากหลาย จะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามบาทบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวไม่เหมาะสม จึงต้องปรับแก้ไขบางข้อ โดยสรุปดังนี้

 1. แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้อยู่ ซึ่งรับรองสิทธิการสมรสเฉพาะชายและหญิง ให้รับรองสิทธิสมรสสำหรับบุคคลทั้งสองฝ่าย โดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องเพศ
 2. เปลี่นนเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการหมั้นและสมรสจาก 17 ปี เป็น 18 ปีบริบูรณ์แทน เพื่อให้ผู้ที่จะทำการหมั้นหรือสมรส มีอายุพ้นจากความเป็นเด็ก
 3. ต้องเพิ่มบทบัญญัติขึ้นใหม่จำนวน 1 มาตรา เพื่อกำหนดให้คู่สมรสที่ก่อตั้งครอบครัวตามประมวลกฎหมายฉบับนี้ มีสิทธิ หน้าที่ และสถานะทางกฎหมายตามกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดไว้ให้ “สามี ภรรยา” หรือ “สามี ภรรยาในทันที” ซึ่งจะลดภาระให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในการทบทวนและแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ

โดย ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ฉบับแก้ไขล่าสุดนี้ มีอยู่ด้วยกัน 4 หมวด 68 มาตรา ซึ่งมีข้อกฎหมายที่น่าสนใจ คลิกอ่านตามลิงก์ด้านล่างนี้

คอนเทนต์แนะนำ
เปิดรายละเอียด "กฎหมายสมรสเท่าเทียม" ให้สิทธิ LGBT แต่งงาน-รับสวัสดิการในฐานะคู่สมรส

ข้อดีของการรับรองสิทธิสมรส โดยไร้เงื่อนไขเรื่องเพศ

การรับรองสิทธิสมรสโดยไม่จำกัดเฉพาะชายและหญิง จะส่งผลให้คู่สมรสมีสิทธิหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม สิทธิในการรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน เป็นต้น

ทั้งหมดนี้เป็นความคืบหน้าของกฎหมายสมรมเท่าเทียม และหากผ่านมติของชั้นวุฒิสภาครบทั้งสามวาระจนกลายเป็นกฎหมายแล้ว ประเทศไทยจะถือเป็นประเทศที่สามของเอเชีย ต่อจากไต้หวัน และเป็นประเทศแรกในอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียม

เช็กความคืบหน้า “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” ต้อนรับ “Pride Month” ilaw และ สถาบันปรีดี พนมยงค์
สรุปไทม์ไลน์กฎหมายสมรสเท่าเทียม

เช็กความคืบหน้า “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” ต้อนรับ “Pride Month” ilaw และ สถาบันปรีดี พนมยงค์
สรุปไทม์ไลน์กฎหมายสมรสเท่าเทียม

เช็กความคืบหน้า “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” ต้อนรับ “Pride Month” ilaw และ สถาบันปรีดี พนมยงค์
สรุปไทม์ไลน์กฎหมายสมรสเท่าเทียม

เช็กความคืบหน้า “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” ต้อนรับ “Pride Month” ilaw และ สถาบันปรีดี พนมยงค์
สรุปไทม์ไลน์กฎหมายสมรสเท่าเทียม

เช็กความคืบหน้า “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” ต้อนรับ “Pride Month” ilaw และ สถาบันปรีดี พนมยงค์
สรุปไทม์ไลน์กฎหมายสมรสเท่าเทียม

เช็กความคืบหน้า “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” ต้อนรับ “Pride Month” ilaw และ สถาบันปรีดี พนมยงค์
สรุปไทม์ไลน์กฎหมายสมรสเท่าเทียม

เช็กความคืบหน้า “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” ต้อนรับ “Pride Month” ilaw และ สถาบันปรีดี พนมยงค์
สรุปไทม์ไลน์กฎหมายสมรสเท่าเทียม

ขอบคุณข้อมูลจาก : ilaw และ สถาบันปรีดี พนมยงค์

แนะวิธีดำเนินการ ทำอย่างไร หากชื่อบัญชีโมบายแบงก์กิ้งไม่ตรงกับซิม?

เปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงไทย ทำศึกเนชันส์ ลีก 2024 สัปดาห์ 2 มาเก๊า

เปิดปฏิทินวันหยุดเดือนมิถุนายน 2567 แนะวิธีลาให้ได้หยุดยาว 4 วัน

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ