โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประกาศราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ เป็น พระภาวนาวชิรสุนทร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ กิตติเซษฐ์ วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ จังหวัดลำปาง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า พระภาวนาวชิรสุนทร

คอนเทนต์แนะนำ
โปรดเกล้าฯ โผทหารกลางปี 2567 จำนวน 233 นาย
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ 8 นายทหารสัญญาบัตร
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 32 นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

ภาพประกาศราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด โปรแกรมฟุตบอล คุณสนใจหรือไม่?

alt="ภาพประกาศราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์"

อิตาลี

VS
alt="ภาพประกาศราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์"

แอลเบเนีย

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ