นายกฯห่วงผู้สูงอายุ-เด็ก เสี่ยง PM2.5 แนะใส่หน้ากากป้องกัน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นายกรัฐมนตรี ติดตามการแก้ปัญหา PM2.5 ห่วงกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ-เด็ก แนะให้ใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ