เปิดแผน เช็กรายจังหวัด ส่งวัคซีนไฟเซอร์ รอบต้นเดือนส.ค.


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สธ.ส่งวัคซีนไฟเซอร์ รายจังหวัด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รอบต้นเดือนสิงหาคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือการจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Pizer รอบต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีเนื้อหาว่า เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือนำส่งวัคซีนโควิด-19 รายจังหวัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดหาและจัดส่งวัดซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

อย.อนุมัติ "วัคซีนไฟเซอร์" เปิดแผนการฉีดไฟเซอร์ สู้โควิด-19

สธ. ยันบุคลากรทางการแพทย์-ด่านหน้า ได้ฉีด “ไฟเซอร์”ไม่น้อยกว่า 5 แสนโดส

 

ด่วน! ค่ายมือถือเปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด อายุ 50 ปีขึ้นไป

สำหรับให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กระทรวงสาธารณสุข ขอจัดส่งวัคชีนโควิด-19 Pizer รอบต้นเตือนสิงหาคม ๒๕๖๔ สำหรับ ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดการป่วยรุนแรงและอัตราการเสียชีวิต และปกป้องระบบสาธารณสุขของประเทศ จึงขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาเร่งรัดการให้วัคซีนกับกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ ๑ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทุกคนที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19 จากการปฏิบัติงานทั่วประเทศ รวมทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิดจากการปฏิบัติงาน เช่น แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน คลินิกทางเดินหายใจ ห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลสนาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักกัน หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 อื่นๆ ตามการพิจารณาของสถานพยาบาล/หน่วยงานต้นสังกัด โดยมีหลักการให้วัคซีน ดังนี้

๑.๑ บุคลากรที่ได้รับวัคซีน Snovac หรือ Sinopham ครบ ๒ เข็ม อย่างน้อย ๑ เดือนพิจารณาให้ วัคซีน Pfizer กระตุ้น ๑ เข็ม

๑.๒ บุคลากรที่ได้รับวัคซีนใดๆ มาแล้วเพียง ๑ เข็ม พิจารณาให้วัคซีน Pizer เป็นเข็มที่ ๒ โดยกำหนดระยะห่างระหว่างโดส ตามชนิดของวัคซีนเข็มที่ ๑ เป็นหลัก

๑.๓ บุคลากรที่เคยติดเชื้อโควิด 19 และไม่เคยได้รับวัคซีน พิจารณาให้วัคซีน Pizer ๑ เข็ม โดยมี ระยะห่างจากวันที่พบการติดเชื้ออย่างน้อย ๑ เดือน

ประเกทที่ ๒ บุคลากรที่ไม่เคยได้วัดซีนใดๆ มาก่อน พิจารณาให้วัคซีน Pfizer ๒ เข็ม ห่างกัน ๓ สัปดาห์ ทั้งนี้เนื่องจากวัคซีนจะเก็บอยู่ในอุณหภูมิ ๒ - ๘ องศาเซลเซียส ได้เพียง ๑ เดือน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จะส่งวัคซีน Pfizer สำหรับผู้รับฉีดวัคซีนคนเข็ม ๒ ในกลุ่มเป้าหมายประเภท 6 ประมาณกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

และหากจังหวัดได้ตรวจสอบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณสมบัติตามกลุ่มเป้าหมายประเภทที่ 1 และ 2 เพิ่มเติมสามารถแจ้งขอรับการสนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติมได้ที่กรมควบคุมโรค อนึ่งในกรณีที่มีวัคซีนเพียงพอสามารถจัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะเห็นสมควร

ตรวจสอบสิทธิเยียวยา มาตรา 33 งวดแรกเข้าพร้อมเพย์ เปิดสาเหตุเงินไม่เข้า 'แรงงาน' เช็กกลุ่มตกหล่น

 

 

 

 

 

โปรแกรมถ่ายทอดสดโอลิมปิก 2020 วันนี้ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 ส.ค. 2564

TOP สุขภาพ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ