องค์การเภสัชฯ ยืนยัน ซื้อชุดตรวจโควิด-19 ATK 8.5 ล้านชุด ชอบด้วยกฎหมาย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
องค์การเภสัชฯ แถลงข่าวปมมีข้อสงสัยจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 ATK 8.5 ล้านชุดทุจริต ชี้ทุกอย่างเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

จากกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยถึงการจัดซื้อจัดจ้างและประสิทธิภาพชุดตรวจโควิด-19 ATK จำนวน 8.5 ล้านชุดขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) ล่าสุดวันนี้ (10 ก.ย.) ทาง อภ. ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวไขข้อสงสัยต่าง ๆ

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี ทำหน้าที่วิจัย พัฒนา ผลิตจัดหา สำรอง กระจายยา วัคซีน เวชภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อความมั่นคงทางยาและวัคซีนของประเทศ จึงเป็น “รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง”

เตรียมอัปเดตระบบ แอปฯ เป๋าตัง ก่อนเปิดให้กดรับ ชุดตรวจ ATK ฟรี

ร้านขายยาเตรียมพร้อมแจกATK 15 ก.ย.-ดูแลHI

ดีเดย์ 16 ก.ย. แจก ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง พร้อมวิธีรับอย่างละเอียด

ส่วนประเด็นที่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจโควิด-19 ATK 8.5 ล้านชุดไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น นพ.วิฑูรย์ชี้แจงว่า “พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 7 วงเล็บ 1 ระบุว่า พ.ร.บ.นี้มิให้ใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ดังนั้น พ.ร.บ.นี้จึงไม่ได้บังคับใช้แก่องค์การเภสัชกรรม”

แต่ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมได้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุเพื่อการผลิตและจำหน่าย พ.ศ. 2561 สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ด้วยหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ โดยข้อบังคับดังกล่าวมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 3 ก.ค. 2561 เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือตอบข้อหารือให้วินิจฉัยกรณีข้อสงสัยที่เกิดขึ้น ซึ่งมีหนังสือตอบมาเมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่ผ่านมาว่า องค์การเภสัชกรรมสามารถจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 ATK 8.5 ล้านชุดได้ ตามข้อบังคับขององค์การฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายฯ “จึงขอเรียนว่า องค์การฯ จัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 ATK 8.5 ล้านชุดให้ สปสช. โดยโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้จัดหา ทั้งหมดเป็นไปโดยชอบตามกฎหมาย

ด้าน คุณศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผอ. อภ. กล่าวว่า ส่วนในประเด็นที่ว่า ทำไมองค์การฯ ไม่ซื้อชุดตรวจโดยตรงจากต่างประเทศ หรือซื้อในบัญชีที่มีอยู่นั้น “เรียนว่า ธุรกิจหลักของเรามีข้อบังคับที่ใช้ภายในหน่วยงาน จากพรบ.จีดซื้อจัดจ้าง การซื้อชุดตรวจโควิด-19 ATK โดยตรงมีข้อจำกัด หนึ่งในนั้นคือ เห็นว่าประเทศเรามีผู้นำเข้ามากรายแล้ว ตอนจัดซื้อมี 25 ราย ปัจจุบันมี 40 กว่าราย และการนำเข้ามาขายต้องขึ้นทะเบียนอย. ผ่านการประเมินโดยโรงเรียนแพทย์ กว่าจะแล้วเสร็จต้องใช้เวลา 2-3 เดือน จึงจะนำเข้ามาจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง”

แต่ในกรณีนี้ มีความจำเป็นเร่งด่วน องค์การฯ จึงไม่ซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ และเราไม่ได้แสวงหาประโยชน์ ไม่แข่งกับผู้ประกอบการ ไม่มีความจำเป็นของนำเข้าในระยะนี้ จึงไม่ได้นำเข้าโดยตรง

“ส่วนที่ว่าทำไมไม่ซื้อกับผู้ที่มีบัญชีกับองค์การฯ โดยตรง ต้องเรียนว่า ATK เป็นสินค้าใหม่ในประเทศ ที่เพิ่งนำมาใช้ อย.เพิ่งขึ้นทะเบียนบริษัทผู้ประกอบการเมื่อช่วงต้นเดือน ก.ค. นี้เอง องค์การฯ จึงยังไม่ได้ประเมินขึ้นบัญชีผู้ประกอบการที่ขายชุดตรวจโควิด-19 ATK จึงใช้วิธีดังกล่าวไม่ได้” คุณศิรินุชกล่าว

ส่วนที่ว่าทำไมองค์การฯ จึงใช้วิธีคัดเลือกนั้น เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 13 วงเล็บ 4 ระบุว่า การซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาทให้กระทำได้ หากเป็นพัสดุเพื่อการผลิตและจําหน่ายที่จำเป็นต้องซื้อตามความต้องการของลูกค้า

“เราสามารถทำได้เพราะเป็นความต้องการใช้จากลูกค้าอย่างเร่งด่วน และในประเทศมีผู้จำหน่ายมากราย เราจึงใช้วิธีคัดเลือก และทั้งหมดเป็นไปตามข้อบังคับที่ทางองค์การฯ ได้รับการยกเว้นการใช้ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

ส่วนประเด็นเรื่องประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือของชุดตรวจโควิด-19 ATK 8.5 นชุดนี้ ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ความมั่นใจว่า เมื่อได้รับชุดทดสอบมา ซึ่งบ่ายวันนี้จะมาถึงล็อตแรก 3 ล้านชุด บ่ายนี้จะมีคณะตรวจสอบ และองค์การฯ จะไปตรวจรับ และจะสุ่มตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ให้มั่นใจ ที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งมีห้องแล็บที่ได้รับรองด้านการแพทย์หรือชันสูตรสาธารณสุข ISO: 15189 ยืนยันคุณภาพอีกครั้ง

“ถ้าผ่านการตรวจสอบ ก็จะกระจายไปยังหน่วยบริการต่าง ๆ โดยใช้บริการบริษัทที่มีความชำนาญด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คุมความเย็น ตามมาตรฐาน ให้ ATK มีคุณภาพจนถึงหน่วยบริการ” ดร.ภญ.นันทกาญจน์กล่าว

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเสริมว่า เบื้องต้นมีการสุ่มตรวจคุณภาพตอนรับมอบ หลังกระจายชุดตรวจไปแล้ว ก็จะมีตัวอย่างส่วนหนึ่งเก็บไว้อยู่แล้ว หากมีประเด็นปัญหาก็สามารถสอบกลับได้ แต่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในตลาด เมื่อ อย. พิจารณาให้ขึ้นทะเบียนแล้ว ทางองค์การฯ คงไม่ได้ไปสุ่มตรวจเอง

นพ.วิฑูรย์ กล่าวอีกว่า จะเร่งรัดให้ทางบริษัทมีการจัดส่งให้ทัน เนื่องจากมีสัญญาอยู่ ไม่ต้องกังวล ส่วนเรื่องการตรวจสอบคุณภาพนั้น ทาง อย.จะมีการสุ่มตรวจทุกยี่ห้ออยู่แล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักการควบคุมคุณภาพของอย. จึงขอให้เกิดความมั่นใจตรงส่วนนี้

สำหรับการกระจายให้ประชาชนนั้น ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะเป็นผู้ชี้เป้าว่า มีกลุ่มเสี่ยงใดบ้างที่จะได้รับชุดตรวจ มีจุดที่กำหนดไว้ประมาณ 1,100 จุด มีร้านขายยา มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โดยเฉพาะแหล่งใกล้ชิดชุมชน พร้อมบอกว่า ชุดตรวจโควิด-19 ATK ล็อตที่มาวันนี้ก็จะมีการทยอยส่งเลย ไม่รอจนครบ 8.5 ล้านโดสแล้วจึงค่อยกระจาย

โดยการขนส่งชุดตรวจนั้น เป็นหน้าที่ของบริษัท เวิลด์เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และมีบริษัทไปรษณีย์ไทย นำส่งให้ตามจุดที่กล่าวไปข้างต้น

นอกจากนี้ ในการป้องกันการนำชุดตรวจโควิด-19 ATK ที่แจกฟรีไปจำหน่ายนั้น ทางองค์การเภสัชจะติดสติ๊กเกอร์เป็นสัญลักษณ์ว่า “ห้ามจำหน่าย” คาดว่าไม่น่ามีการหลุดรอดไปขายเองได้

เริ่มแล้ว! รพ.ตำรวจ เปิดวอล์กอินฉีด “ไฟเซอร์” เข็ม 2 ให้ ปชช. 3 กลุ่มเสี่ยง

‘เสรีพิศุทธ์’ มอบทนายยื่นฟ้อง ‘ศรีสุวรรณ’ หมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย 10 ล้าน

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ