“เอดส์” และ “เอชไอวี” กับสิทธิ์ในการตรวจและรักษาฟรี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ทุกวันนี้ “เอดส์”​ และ “เอชไอวี” ยังคงเป็นปัญหาที่ควรให้ความสำคัญ แต่สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อก็มีสิทธิในการตรวจและรักษาฟรีด้วยเช่นกัน

ข้อมูลจากกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ระบุว่า ข้อมูล ณ เดือน เม.ย. 2564 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่จำนวน 493,859 คน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 5,825 คน (เฉลี่ย 16 คน/วัน) และมีผู้เสียชีวิตจากเอชไอวี 11,214 ราย/ปี (เฉลี่ย 31 ราย/วัน)

โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ระบุว่ากำลังเผชิญอุปสรรคที่หนักหนาขึ้นกว่าเดิมจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อการรักษา การป้องกัน และการให้ความรู้
ข้อควรรู้เกี่ยวกับความแตกต่าง ระหว่าง “เอชไอวี” กับ “เอดส์”
เจ๋ง ไทยยุติการถ่ายทอดเชื้อ “เอชไอวี” จากแม่สู่ลูก

ในฐานะคนไทยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์นั้น สามารถเข้ารับการตรวจและรักษาได้ฟรี

เพื่อเข้ารับการตรวจให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยง 14-30 วัน ซึ่งจะเป็นระยะที่สามารถตรวจเชื้อ HIV แล้วพบ โดยในช่วงวันที่ 30 หลังจากได้รับเชื้อจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการตรวจหาเชื้อ

โดยแบ่งสิทธิในการตรวจและรับรักษาฟรี ดังนี้

สำนักงานประกันสังคม
ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIVและผู้ที่เป็นโรคเอดส์ ทั้งในการตรวจและรับยาต้านไวรัส HIV เพียงเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลตามสิทธิเท่านั้น

“กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ “บัตรทอง”
ปี 2548 ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ พร้อมจัดสรรงบประมาณรองรับ ทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ทั่วประเทศเข้าถึงการรักษาและบริการสุขภาพที่จำเป็นได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ได้แก่
- บริการให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT) ให้ทุกสิทธิกับหน่วยบริการ   ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
- มีการกำหนดสิทธิประโยชน์ตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทยปี 2560 และลงทะเบียนผู้ป่วย
- จัดหาและกระจายยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยา ผ่านเครือข่ายหน่วยบริการ ด้านยาและเวชภัณฑ์ (รพ.ราชวิถี) 
- มีการตรวจ Viral Load  ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
- ตรวจไวรัสเพื่อประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อของทารก  (32-36 สัปดาห์) 
- ตรวจคัดกรอง/ยืนยันไวรัสตับอักเสบซีในกลุ่มผู้ติดเชื้อ
- ศูนย์องค์รวมนิเทศน์ ติดตามเยี่ยมบ้านตามสมัครใจ

การตรวจหาเชื้อ HIV ไม่ใช่เรื่องน่าอายอีกต่อไป ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้ารับการตรวจ เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ลดจำนวนผู้เสียชีวิต กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค มีเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอดส์ภายในปี พ.ศ. 2573
 

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP สุขภาพ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ