ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ต้องเตรียมตัวอย่างไร ก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด-19


โดย BDMS

เผยแพร่
ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ถือว่าเป็นโรคประจำตัวที่มีปัจจัยเสี่ยง ต่อความรุนแรงของโลกโควิด-19  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับวัคซีน ดังนั้นคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงจึงต้องทำความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ