Swab จมูกผิดวิธีชีวิตเปลี่ยน!! อาจได้ผลตรวจปลอม ทั้งที่มีเชื้ออยู่


โดย BDMS

เผยแพร่




ปัจจุบันวิธี RT-PCR หรือการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสแบบย้อนกลับ เป็นวิธีที่ได้รับการรับรองได้รับมาตรฐาน การยอมรับจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และองค์การอนามัยโลก ว่าเป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจ โควิด-19

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ