ประสิทธิภาพชุดตรวจ ATK ที่มีวางขายในไทย ในการตรวจหา “โอมิครอน”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สวิตเซอร์แลนด์ศึกษาประสิทธิภาพการตรวจจับ “โอมิครอน” ของชุดตรวจ ATK 7 ยี่ห้อ พบ 6 ยี่ห้อ อย. รับรองและวางขายในไทย

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ นิวมีเดีย พีพีทีวี ได้นำเสนอเรื่องของชุดตรวจ ATK ว่ามียี่ห้อใดบ้างที่สามารถตรวจหาโควิด-19 โอมิครอนได้ โดยเป็นผลการศึกษาเบื้องต้นจากมหาวิทยาลัยเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งครั้งนั้นมีกลุ่มตัวอย่างเพียง 1 คนเท่านั้น

ล่าสุด ทีมวิจัยเดิมจากมหาวิทยาลัยเจนีวา นำโดย ดร.มิเรียม เบคลิซ นักวิจัยจากกองโรคติดเชื้อ ศูนย์โรคไวรัสอุบัติใหม่เจนีวา ได้เผยแพร่ผลการศึกษาที่ละเอียดมากขึ้น เกี่ยวกับประสิทธิภาพของชุดตรวจ ATK ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โอมิครอน

วิธีใช้ “ชุดตรวจ ATK” ด้วยตนเอง เพื่อความถูกต้องแม่นยำในเบื้องต้น

เช็กที่นี่ ! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ทั้งแบบลงทะเบียน และ Walk in

ทีมวิจัยได้ทำการทดสอบความไว (Sensitivity) ในการตรวจจับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่าง ๆ กับชุดตรวจ ATK จำนวน 7 ยี่ห้อ โดยนำมาทดสอบกับไวรัสที่เพาะเลี้ยงในแล็บ 6 สายพันธุ์ คือ B.1.160 (สายพันธุ์ดั้งเดิมในสหราชอาณาจักร) และสายพันธุ์น่ากังวล (VOC) ทั้ง 5 ตัว คือ อัลฟา เบตา แกมมา เดลตา และโอมิครอน

8 อาการติด "โอมิครอน" สธ.ชี้ เกินครึ่งไม่แสดงอาการ

"เช็ก 5 อาการโอมิครอน" ที่แพทย์ตรวจพบในกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด

สำหรับชุดตรวจ ATK ที่นำมาทดสอบ 7 ยี่ห้อ ได้แก่

  1. บริษัทแอบบอตต์ (Abbott) ชุดตรวจ Panbio COVID-19 Ag Rapid
  2. บริษัทโรช (SD Biosensor/Roche) ชุดตรวจ Standard Q COVID-19 Ag
  3. บริษัทพรีเมียร์เมดิคอล (Premier Medical Corporation) ชุดตรวจ Sure Status
  4. บริษัทวอนด์โฟ (Wondfo) ชุดตรวจ 2019-nCoV Antigen test
  5. บริษัทไท่เก๋อเคอซิ่น (Tigsun) ชุดตรวจ Beijng Tigsun Diagnostics Co. Ltd
  6. บริษีทซีทีเค (CTK Biotech) ชุดตรวจ Onsite COVID-19 Ag Rapid Test
  7. บริษัทโฟลว์เฟล็กซ์ (Flowflex) ชุดตรวจ ACON Biotech

โดย 3 ชุดตรวจแรก เป็นชุดตรวจที่ได้รับการอนุมัติใช้โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) แล้ว และพบว่ามี ATK ที่ อย.ไทย ให้การรับรองและมีวางจำหน่ายแล้ว 6 ยี่ห้อ ยกเว้นยี่ห้อที่ 4 ของวอนด์โฟ

ในการศึกษาประสิทธิภาพ ทีมวิจัยจะพิจารณา “ความไว” ของชุดตรวจ ว่าชุดตรวจนั้น ๆ ต้องใช้ไวรัสเข้มข้นเท่าใดจึงจะขึ้นผลเป็นบวก หากตรวจพบโดยใช้ความเข้มข้นไวรัสน้อย ก็หมายความว่ามีความไวในการตรวจหาเชื้อสูง

เช็กที่นี่ สูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1-4 ควรฉีดแบบไหน

บูสเข็ม 4 ฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนดี ศบค. เปิดสูตรวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 4

ตัวอย่างเช่น ชุดตรวจที่ตรวจเจอโอมิครอนโดยใช้ความเข้มข้นไวรัสเพียง 3,000 PFU/ml ถือว่ามีความไวในการตรวจสูงกว่าชุดตรวจที่ต้องใช้ความเข้มข้นไวรัส 10,000 PFU/ml

ดังนั้น หากดูในกราฟด้านล่าง เลขยิ่งน้อย ก็คือยิ่งมีความสามารถในการตรวจเจอโอมิครอนได้ง่าย

ผลการศึกษาพบว่า เมื่อทำการประเมินปริมาณของไวรัส ส่วนใหญ่ความไวของชุดตรวจทั้ง 7 ยี่ห้อในการวิเคราะห์เพื่อตรวจหาโอมิครอนนั้นต่ำกว่าโควิด-19 สายพันธุ์อื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด

ใครบ้างเข้าข่าย "ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง" สังเกตอย่างไร ต้องกักตัวกี่วัน?

วิธีกำจัดขยะติดเชื้อที่ถูกต้อง ช่วยลดการกระจายโควิด-19 และรักษาสิ่งแวดล้อม

โดยยี่ห้อชุดตรวจ 3 อันดับแรกที่มีความไวในการตรวจจับเชื้อโควิด-19 ได้แก่

อันดับ 1 ชุดตรวจ Flowflex ของบริษัท ACON Biotech สามารถตรวจจับโอมิครอนได้ไวที่สุด ตรวจพบโอมิครอนได้แม้เชื้อมีความเข้มข้นเพียง 270 PFU/ml (2.43 log10 PFU/ml) แต่เมื่อเทียบกับสายพันธุ์ที่เหลือ ยกเว้นเดลตา พบว่าความไวในการตรวจด้อยกว่า โฟลว์เฟล็กซ์สามารถตรวจแกมมาได้ไวที่สุด และในการศึกษานี้ โฟลว์เฟล็กซ์ยังสามารถตรวจเดลตาได้ไวกว่ายี่ห้ออื่น ที่ความเข้มข้น 537 PFU/ml (2.73 log10 PFU/ml)

อันดับ 2 รองลงมาคือ ชุดตรวจ Tigsun ของบริษัทไท่เก๋อเคอซิ่น (Tigsun) ความไวในการตรวจโควิด-19 โอมิครอนพอสมควร ตรวจพบได้ที่ระดับความเข้มข้นของเชื้อ 2,187 PFU/ml (3.34 log10 PFU/ml)

อันดับ 3 คือ ชุดตรวจ Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device ของบริษัทแอบบอตต์ (Abbott) ตรวจพบได้ที่ระดับความเข้มข้นของเชื้อ 4,365 PFU/ml (3.64 log10 PFU/ml)

ก่อนหน้านี้ มีข้อมูลเบื้องต้นว่า โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนนี้ อาจตรวจจับโดยชุดตรวจ ATK ได้ยาก เนื่องจากพบว่ามีการกลายพันธุ์ในนิวคลีโอแคปซิด (Nucleocapsid) หรือเปลือกของไวรัส เพราะเป็นตำแหน่งที่ชุดตรวจ ATK จะใช้ในการพิจารณาว่าเป็นเชื้อโควิด-19 หรือไม่

ทั้งนี้ งานวิจัยนี้ยังเป็นการศึกษาในห้องทดลองจากเชื้อไวรัสที่เพาะเลี้ยงขึ้นมา หลังจากนี้จะต้องมีการศึกษาในทางคลินิกในผู้ติดเชื้อจริง ๆ เพื่อดูว่าประสิทธิภาพในการตรวจจับโควิด-19 โอมิครอนของชุดตรวจเหล่านี้แตกต่างจากที่ทดลองในห้องทดลองหรือไม่

หากผลการศึกษาในทางคลินิกออกมาคล้ายคลึงกัน ก็หมายความว่า ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โอมิครอนด้วยชุดตรวจ ATK อาจมีความน่าเชื่อถือลดลง เพราะหากผู้ติดเชื้อโอมิครอนมีความเข้มข้นเชื้อไม่มากพอ ชุดตรวจก็จะไม่ขึ้นผลบวก ทั้งที่ติดเชื้อ ซึ่งอาจก่อปัญหาต่อการรักษาผู้ติดเชื้อและการควบคุมการระบาดให้ทันท่วงที

อ่านงานวิจัยฉบับเต็ม

ภาพจาก AFP

ยื่นภาษีของปี 2564 ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และภาษีทุกประเภท ผ่าน E-FILING

เช็กสิทธิ! ผู้ประกันตน ติดโควิด-19 ประกันสังคม พร้อมจ่ายชดเชย

TOP ต่างประเทศ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ